Kategorie

Reklama

Rękawice elektroizolacyjne ELSEC

Rękawice elektroizolacyjne ELSEC

110,00 zł brutto
89,43 zł netto

Rękawice ELSEC produkowane z wysokogatunkowego lateksu na automatycznej linii technologicznej. Każda rękawica jest badana elektrycznie na sterowanym komputerowo nowoczesnym stanowisku probierczo-pomiarowym. Obie te cechy pozwalają na uzyskanie rękawic o wysokiej jakości i pełnej powtarzalności parametrów technicznych. W trakcie badania każda rękawica otrzymuje swój indywidualny numer oraz świadectwo badania odbiorczego, co pozwala na pełną kontrolę oraz odtworzenie toku produkcyjnego danej rękawicy.

Świadectwo badania odbiorczego rękawicy ELSEC 10

Rękawice ELSEC to jedyne rękawice, produkowane w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, spełniające wymagania normy europejskiej IEC 903, w zakresie wymagań napięciowych oraz w zakresie zwiększonej odporności: mechanicznej (kategoria M), na działanie ozonu (kategoria Z), na niskie temperatury (kategoria C), na kwasy (kategoria A) oraz na olej (kategoria H).

Niektóre, powtarzalne parametry techniczne rękawic ELSEC sprawdzane w czasie procesu produkcyjnego (badania wyrobu) oraz odpowiadające im dopuszczalne wartości zawarte w normie IEC-903 są przedstawione w poniższej tablicy :

Typ / Charakterystyka rękawic ELSEC
2,5
ELSEC
5
ELSEC
10
ELSEC
20
ELSEC
30
Klasa rękawic 00 0 1 2 3
Napięcie probiercze przemienne, wartość skuteczna kV 2,5 5 10 20 30
Minimalne przemienne napięcie wytrzymywane, wartość skuteczna kV 5 10 20 30 40
Maksymalne przemienne napięcie pracy, wartość skuteczna kV 0,5 1,0 7,5 17 26,5
Maksymalny prąd upływu, wartość skuteczna mA <12 <12 <14 <16 <18
Maksymalna grubość rękawicy (+0,6mm) mm 0,5 1,0 1,5 2,3 2,9
Minimalna wytrzymałość na rozciąganie MPa 16 16 16 16 16
Minimalne wydłużenie względne w chwili zerwania (%) 600 600 600 600 600
Długość mm 360 360 360 360 360
Rozmiar 9, 10, 11 9, 10, 11 9, 10, 11 10, 11 10, 11
Mankiet prosty prosty prosty prosty prosty

Warunki wprowadzania do eksploatacji i użytkowania rękawic ELSEC

Bezpieczeństwo pracy pod napięciem osób używających rękawice elektroizolacyjne jest w dużym stopniu uwarunkowane nie tylko spełnieniem przez rękawice ogólnych wymagań w zakresie parametrów fizycznych i technicznych kontrolowanych w badaniach wyrobu lub w badaniach odbiorczych, ale również od właściwego ich użytkowania, przechowywania, bezpośredniej kontroli przed założeniem oraz systematycznej okresowej kontroli ich parametrów elektrycznych.

Materiał, z którego wykonywane są rękawice - lateks naturalny, podlega bowiem starzeniu, reakcji z czynnikami chemicznymi takimi jak olej, ozon lub związki organiczne, a także uszkodzeniom mechanicznym. Stąd też do podstawowych wymogów należy przestrzeganie przez użytkowników określonych zasad postępowania w zakresie systematycznej kontroli stanu rękawic jak i właściwego ich przechowywania. Dotyczy to zwłaszcza takich przypadków, gdy rękawice elektroizolacyjne są używane w warunkach odbiegających od normalnych np. w miejscach o dużym zasoleniu, o dużej wilgotności lub o zwiększonej temperaturze, w miejscach gdzie występuje wydzielanie ozonu (np. stacje rozdzielcze wysokiego napięcia) lub intensywne działanie światła słonecznego.

W warunkach użytkowania, gdy istnieje możliwość mechanicznego uszkodzenia rękawicy lateksowej (np. posługiwanie się ostrymi narzędziami) jest niezbędne dodatkowe zabezpieczenie rękawic elektroizolacyjnych przez nałożenie na nie odpowiednio dopasowanych skórzanych rękawic ochronnych. Rękawice elektroizolacyjne należy przed i po użyciu przechowywać w torbach z miękkiego materiału.

Koszyk  

produkt jest pusty
Wykonanie i hosting: 3a.pl
HOME FIRMA PRACA KONTAKT